chao-mung-dh-dang

Cơ cấu tổ chức

In PDF.

TRUNG TÂM  GIÁO DỤC THỂ CHẤT VÀ THỂ THAO

(Tên tiếng Anh: Sport and Physical education Center) được thành lập theo quyết định số 610/QĐ-NNH ngày 27/3/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Địa chỉ : Thị trấn Trâu Quỳ - Gia Lâm – Hà Nội

1. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm

-   Ban Giám đốc (Giám đốc và 01 phó Giám đốc)

-   Bộ môn GDTC (Trưởng bộ môn và 02 phó Bộ môn)

-   Tổ Hành chính, tài sản, phục vụ và dịch vụ

-   Trợ lý tổ chức, văn phòng và đào tạo


Sơ đồ Cơ cấu tổ chức của Trung tâm GDTC & TT


     cctc1

Danh sách cán bộ viên chức Trung tâm

TT

HỌ VÀ TÊN

HỌC VỊ

CHỨC VỤ

ĐT DĐ

Email

BAN GIÁM ĐỐC

1

Nguyễn Đăng Thiện

GVC.ThS

Giám đốc

0913 006 972

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. "> Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

2

Nguyễn Xuân Cừ

GVC.ThS

P.Giám đốc

0915 253 547

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. "> Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

   BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

3

Nguyễn Văn Toản

ThS

Trưởng BM

0913 037 480

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. "> Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4

Lê Thị Kim Lan

ThS

P.Trưởng BM

0912 061 978

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. "> Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

5

Trần Văn Hậu

ThS

P.Trưởng BM

0912 093 543

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. "> Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

6

Cao Hùng Dũng

ThS

 Giảng viên

0982 590 053

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. "> Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

7

Đặng Đức Hoàn

TS

Giảng viên

0911691082

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. "> Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

8

Nguyễn Văn Quảng

ThS

Giảng viên

0835268502

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. "> Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

9

Phan Thị Điều

ThS

Giảng viên

0982 477 207

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. "> Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

10

Đào Quang Trung

ThS

Giảng viên

0988 355 390

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. "> Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

11

Lương Thanh hoa

ThS

Giảng viên

0983 154 676

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. "> Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

12

Nguyễn Thế Hãnh

ThS

Giảng viên

0973 051 448

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. "> Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

13

Cao Trường Giang

ThS

Giảng viên

1657754317

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. "> Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

14

Phạm Quốc Đạt

ThS

Giảng viên

0963426555

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. "> Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

15

Nguyễn Anh Tuấn

ThS

Giảng viên

0968 579636

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. "> Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

16

Lê Trọng Động

ThS

Giảng viên

0977000880

ltdongvnua.edu.vn

17

Nguyễn Tiến Tuân

ThS

Giảng viên

0868854923

   Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. "> Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

19

Đỗ Thành Trung

ThS

Giảng viên

0984888775

dttrung  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ">@vnua.edu.vn

TỔ HÀNH CHÍNH – TÀI SẢN- PHỤC VỤ VÀ DỊCH VỤ

20

Bùi Thị Dung

Nhân viên

HĐ lao động

0984 744 266

21

Nguyễn Văn Thơ

Cao đẳng

Kỹ thuật viên

0985 102 630

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. "> Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Video giới thiệu môn học GDTC và các câu lạc bộ thể thao tại Học viện

Videos

Kỹ thuật tự vệ

Thăm dò ý kiến

Bạn thích môn thể dục thể thao nào nhất
 

nha thi dau 1 be

nha thi dau 2 be

Clip kỹ thuật bơi ếch

Clip kỹ thuật quần vợt

Kỹ thuật bóng đá