chao-mung-dh-dang

Kế hoạch, phương hướng hoạt động Trung tâm năm 2019

In PDF.

Căn cứ hướng dẫn số 5126/BGDĐT- CTHSSV ngày 25/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện công tác học sinh, sinh viên, giáo dục thể chất và y tế trường học;

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động Thể dục thể thao (TDTT) năm 2019 của Hội thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam và Hội thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Hà Nội;

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo, tuyển sinh của Học viện và kế hoạch giảng dạy của Ban Quản lí đào tạo Học viện năm 2019.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam xây dựng kế hoạch hoạt động TDTT năm 2019 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, thường xuyên tập luyện, thi đấu thể thao trong sinh viên, nhằm nâng cao thể lực, giáo dục nhân cách và góp phần giáo dục toàn diện cho sinh viên.

Tăng cường các hoạt động thể thao trong Học viện và giao lưu khu vực, nhằm từng bước nâng cao thành tích thể thao sinh viên.

Triển khai thực hiện Quyết định số 14/2001/QĐ/BGD&ĐT ngày 03/5/2001 về việc ban hành Quy chế Giáo dục thể chất và y tế trường học; Luật Giáo dục; Luật Thể dục thể thao; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam lần thứ VIII nhiệm kỳ 2018- 2022; Nghị quyết Đại hội Hội TT ĐH&CN trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội (nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam) lần thứ VIII nhiệm kỳ 2018- 2022.

Từng bước xây dựng, bổ sung, nâng cấp cơ sở vật chất để đảm bảo tốt cho việc tập luyện TDTT như nhà sân tập, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ cho tập luyện; Thành lập và phát triển các câu lạc bộ TDTT trong Học viện.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Công tác giảng dạy Giáo dục thể chất (GDTC) chính khóa

- Giảng dạy 09 nội dung môn học GDTC đã được Giám đốc Học viện phê duyệt cho sinh viên các khóa đại học và cao đẳng của Học viện;

- Giảng dạy đúng kế hoạch, thời khóa biểu của Ban quản lý đào tạo đã sắp xếp. Tuân thủ nghiêm Qui định dạy và học môn học Giáo dục thể chất của Học viện;

- Đáp ứng đủ cơ sở vật chất cho công tác giảng dạy;

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sinh viên;

- Dự kiến số tiết giảng dạy khoảng: 20.000 tiết.

Chương trình GDTC dành cho sinh viên từ K60 trở lại, tổng số là 150 tiết (Gồm 05 tín chỉ, trong đó có 03 tín chỉ bắt buộc, 02 tín chỉ tự chọn). Đối với sinh viên K61 trở lên là 90 tiết, (Gồm 03 tín chỉ, trong đó 1 tín chỉ bắt buộc, 2 tín chỉ tự chọn (sinh viên được quyền lựa chọn một trong số 08 môn thể thao: Bóng đá, Bóng chuyền, Bóng rổ, Cầu lông, Điền kinh, Thể dục Aerobic, Cờ vua, Khiêu vũ thể thao. Đối với sinh viên nhóm sức khoẻ yếu, bệnh, tật Sinh viên nộp đơn (có ý kiến của Trạm Y tế Học viện) và Giấy chứng nhận về khuyết tật, dị tật bẩm sinh hoặc Hồ sơ bệnh án của Bệnh viện cấp tỉnh, thành phố và tương đương tại Trung tâm GDTC&TT để xem xét miễn học một số nội dung của môn học có liên quan đến vận động.

2. Công tác TDTT phong trào

Củng cố duy trì và phát triển phong trào TDTT quần chúng cho sinh viên và cán bộ viên chức Học viện; Tổ chức tốt các Hội thao, các giải thể thao truyền thống trong Học viện.

Duy trì và phát triển 09 câu lạc bộ (CLB) thể thao: Bóng chuyền, Bóng đá, Bóng rổ, Cầu lông, Bóng bàn, Khiêu vũ thể thao, Rumba, Quần vợt, Võ thuật, CLB sức khỏe ngoài trời...

2.1.Kế hoạch tổ chức hoạt động TDTT phong trào trong Học viện

TT

Nội dung hoạt động

Thời gian

Đơn vị đăng cai phối hợp tổ chức

1

Giải bóng đá Nữ sinh viên truyền thống

3/2019

Đoàn thanh niên

2

Giải bóng đá CBVC truyền thống

4/2019

Công đoàn

3

Giải bóng chuyền nam,nữ sinh viên

4,11/2019

Đoàn thanh niên

4

Giải quần vợt CBVC

6/2019

Công đoàn

5

Giải bóng đá nam sinh viên truyền thống

9-10/2019

Đoàn thanh niên

6

Giải cầu lông sinh viên

11/2019

Hội sinh viên

7

Giải bóng đáNamtân sinh viên K64

11/2019

Hội sinh viên

8

Giải bóng rổ nam sinh viên Học viện mở rộng

11/2019

Hội sinh viên & Câu lạc bộ bóng rổ

9

Hội thao CBVC (Giải quần vợt, cầu lông kéo co và đi bộ tập thể)

12/2019

Công đoàn

2.2. Kế hoạch tổ chức huấn luyện, thi đấu cho các đội tuyển TDTT của Học viện

* Thi đấu các giải thể thao do huyện Gia Lâm tổ chức

TT

Nội dung hoạt động

Thời gian

Đơn vị tổ chức

1

Giải Quần vợt, Cầu lông, bóng bàn các câu lạc bộ huyện Gia Lâm

3/2019

TT GDTC&TT

2

Giải bóng đá Huyện Gia Lâm mở rộng cúp Agribank

4/2019

TT GDTC&TT

3

Giải chung kết chạy báo Hà Nội mới huyện Gia Lâm lần thứ 46

8/2019

TT GDTC&TT

4

Hội thao quốc phòng lực lượng dân quân tự vệ huyện Gia Lâm

10/2019

Ban chỉ huy Quân sự Học viện

5

Giải Bóng chuyền công nông binh huyện Gia Lâm;

12/2019

Ban chỉ huy Quân sự Học viện

* Thi đấu các giải thi đấu do Hội thể thao HN và Sở VHTT&DL HN tổ chức

TT

Nội dung hoạt động

Thời gian

Đơn vị tổ chức

1

Giải Võ thuật Hà Nội

04/2019

ĐH Thủ đô Hà Nội

2

Giải Bóng rổ nữ sinh viên HN

04/2019

ĐH Y HN

3

Giải Bóng chuyền sinh viên HN

04/2019

Đại học Hà Nội

4

Giải Cầu lông CBVC và sinh viên HN

5/2019

Học viện NNVN

5

Giải Quần vợt CBVC khu vực Hà Nội

5/2019

ĐH Thủy Lợi

6

Bóng chuyền nam CBVC các trường ĐH&CĐ

5//2019

Học viện NNVN

7

Giải Bóng đá nữ sinh viên Hà Nội

9/2019

ĐH Sư phạm HN

8

Giải Điền kinh sinh viên khu vực Hà Nội

11/2019

ĐHSPTDTT Hà Nội

10

Giải bóng đá nam CBVC các trường ĐH&CĐ

10/2019

ĐH SP Bách khoa HN

11

Giải Bóng đá nam SV khu vực Hà Nội

10/2019

ĐHBKHN+ĐHSPTDTTHN

12

Giải chung kết chạy báo Hà nội mới lần thứ 46

10/2019

Sở Văn hóa-Thể thao & Du lịch

13

Giải bóng rổ nam sinh viên các trường ĐH&CĐ HN

10/2019

ĐH Bách Khoa

* Thi đấu các giải do Bộ Nông Nghiệp & PTNT, Hội thể thao ĐH&CN Việt Nam tổ chức

Tham gia các hoạt động thể thao chung với Bộ Nông Nghiệp &PTNT, Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam, cùng với khối trường đại học và cao đẳng. Tuỳ điều kiện cụ thể, Hội TT Học viện có thể tổ chức từ 02 đến 03 đoàn thể thao tham gia các giải TDTT toàn quốc trong các môn có thế mạnh như: Điền kinh, Quần vợt CBVC, Bóng đá, Bóng chuyền, Cầu lông và Võ thuật.

TT

Nội dung hoạt động

Thời gian

Đơn vị tổ chức

1

Giải Quần vợt người giáo viên nhân dân

4/2019

ĐH Quốc Gia Hà Nội

2

Hội thao cán bộ, viên chức Công đoàn Nông Nghiệp PTNT

7/2019

Công đoàn Nông Nghiệp PTNT

3

Giải Cầu lông CBVC và sinh viên

10/2019

ĐH Đà Nẵng

4

Giải Bóng đá sinh viên Toàn quốc

10/2019

ĐH Huế

5

Giải Điền kinh sinh viên Toàn quốc

12/2019

Đại học TDTT Bắc Ninh

3. Bồi dưỡng cán bộ, giảng viên TDTT

Xây dựng kế hoạch cử 08 cán bộ TDTT của Học viện tham gia các lớp trọng tài, bồi dưỡng tập huấn chuyên môn theo kế hoạch tập huấn của Sở VH,TT&DL, Tổng cục Thể dục thể thao.

4. Các hoạt động đối ngoại

- Tổ chức đoàn lãnh đạo Hội thăm và làm việc về kế hoạch phối hợp hoạt động giữa Hội Thể thao Học viện và Hội TT ĐH&CN Hà Nội, Việt Nam;

- Mời các đoàn thể thao của Bộ NN&PTNT, các trường Đại học, Học viện và các đơn vị bạn trong khu vực Hà Nội đến thăm, giao lưu quần vợt và làm việc về vấn đề thể thao trường học.

5. Tài chính, cơ sở vật chất

Trong năm 2019, Học viện sẽ cấp kinh phí chi thường xuyên để phục vụ cho công tác đào tạo và hỗ trợ cho các đội tuyển thể thao của Học viện tham gia thi đấu các giải khu vực Hà Nội và Toàn quốc.

Nguồn kinh phí xã hội hóa từ các tổ chức xã hội và các doanh nghiệp, các công ty và các nhà tài trợ nhằm hỗ trợ nguồn kinh phí hoạt động để tổ chức các giải thi đấu TDTT trong Học viện và các đội tuyển thể thao tham dự các giải thi đấu.

Học viện có kế hoạch cải tạo, sửa chữa khu vực nhà tập luyện đa năng. Trung tâm GDTC&TT sẽ mua sắm thêm dụng cụ TDTT và sửa chữa nhỏ bằng nguồn kinh phí thu từ dịch vụ.

Nơi nhận:

- Đảng ủy, Ban Giám đốc (để b/cáo);

- Đoàn TNCSHCM;

- Ban CTCT&CTSV;

- Ban Tổ chức cán bộ;

- Hội sinh viên;

- BCH Hội TT;

- Lưu TTGCTC&TT, VPHV.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

GS.TS Phạm Văn Cường

PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC NHIỆM KỲ

Giải đoạn từ 2019 đến 2021

Căn cứ vào Kế hoạch triển khai Nghị quyết của Đại hội chi bộ Trung tâm nhiệm kỳ 2017-2020;

Căn cứ vào Kế hoạch công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao.

1. Công tác chính trị tư tưởng

- Thực hiện nghiêm túc cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đảng các cấp. Không có đảng viên trong chi bộ vi phạm 19 điều đảng viên không được làm.

- Tiếp tục xây dựng khối đoàn kết, duy trì sự ổn định chính trị nội bộ. Đảng viên và cán bộ viên chức trong trung tâm không ngừng trau dồi phẩm chất đạo đức, lối sống, tinh thần phục vụ, tinh thần tương trợ, giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ; có thái độ cương quyết đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí và thiếu trách nhiệm đối với sự ổn định và phát triển Học viện; nâng cao ý thức trách nhiệm đối với công việc và ý thức chấp hành pháp luật.

- Thông qua Hội nghị viên chức đầu năm học, tổ chức cho giảng viên và nhân viên đăng ký danh hiệu thi đua. Chi bộ thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nghiên cứu khoa học.

- Về tỷ lệ cán bộ có cao cấp lý luận chính trị là: Tiến sĩ; Cao cấp chính trị: từ 10%- 20% (1-2 người)

2. Công tác chuyên môn

a. Công tác đào tạo

Chỉ đạo hoàn thành tốt kế hoạch giảng dạy của Học viện giao, đảm bảo đủ định mức và vượt định mức về số giờ giảng dạy/năm; đổi mới phương pháp giảng dạy, đảm bảo đúng qui chế giảng dạy và học theo học chế tín chỉ; đảm bảo an toàn tuyệt đối trong giảng dạy; Chỉ đạo xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ từ đầu năm học để chủ động đề xuất đúng thành phần và tiêu chuẩn chế độ.

- Về tỷ lệ cán bộ được cử đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn: từ 20% đến 30% (Từ 4-6 người);

- Về tỷ lệ cán bộ có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, là: thạc sĩ đạt 100%, Tiến sĩ từ 10%- 20% (1-2 người)

b. Công tác ngoại khóa phong trào

Chỉ đạo sát việc lập kế hoạch thi đấu, dự trù kinh phí cho các đội tuyển; tổ chức luyện tập và tham gia trên 70% các giải thể thao do Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Thể thao ĐH&CN Hà Nội, Việt Nam và địa phương tổ chức;.....

Chỉ đạo duy trì, phát triển 10 Câu lạc bộ thể thao để làm nòng cốt cho các đội tuyển của Học viện. Đồng thời thu hút sinh viên vào các hoạt động lành mạnh, góp phần chống lại các tệ nạn xã hội tại Học viện.

Phối hợp với các tổ chức đoàn thể Công đoàn, đoàn thanh niên và Hội sinh viên tổ chức 02 Hội thao và 08 giải thi đấu thể thao truyền thống của Học viện như: bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, đi bộ, kéo co và cầu lông...

c. Công tác cơ sở vật chất, phục vụ và dịch vụ

Chỉ đạo làm tốt công tác phục vụ cho việc giảng dạy, vệ sinh cảnh quan, môi trường sân vận động, sửa chữa nhà tập luyện đa năng; Làm tốt công tác chuẩn bị cơ sở vật chất cho các đội tuyển luyện tập và thi đấu. Phục vụ tốt cho từ 10 đến 12 giải thể thao phong trào của các tổ chức đoàn thể trong Học viện và đăng cai tổ chức từ 02 đến 03 giải của Hội Thể thao ĐH&CN Hà Nội, Bộ Nông Nghiệp và PTNT ủy quyền đăng cai hàng năm.

Chỉ đạo sát sao, chuẩn bị chu đáo, tìm hiểu kỹ mọi điều kiện và các mô hình Trung tâm giáo dục thể chất để triển khai và khai thác có hiệu quả khai thác dịch vụ sân vận động, nhà tập luyện của Học viện giao, đồng thời chú trọng chỉ đạo công tác cải tạo từng phần, củng cố cơ sở vật chất phục vụ tốt cho công tác giảng dạy và phong trào. Phấn đấu hoàn thành định mức nghĩa vụ tài chính với Học viện và tăng thêm 10% quỹ phúc lợi hàng năm của Trung tâm.

d. Công tác cán bộ

Tiếp tục phân định trách nhiệm, năng lực công tác gắn với quyền lợi, thu nhập và công việc. Trên cơ sở tiêu chí đánh giá hàng năm sẽ sắp xếp bố trí linh hoạt, hiệu quả, trách nhiệm và nội dung công việc.

Về quy mô cán bộ, viên chức và người lao động Trung tâm sẽ giữ ổn định: 23 người (19 giảng viên, 04 phục vụ quản lý);

Phấn đấu hàng năm 100% cán bộ viên chức được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ và 100% cán bộ viên chức đạt danh hiệu thi đua lao động tiên tiến; đạt từ 04-05 đồng chí đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

đ. Đời sống cán bộ viên chức và hợp đồng lao động

Trung tâm sẽ tổ chức khoán công tác dịch vụ để góp phần tăng thu nhập cho CBVC trung tâm. Đồng thời thường xuyên quan tâm đến đời sống, tâm tư nguyện vọng của CBVC của Trung tâm, phối hợp với Công đoàn tổ chức tốt thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ. Tổ chức đi du xuân nhân dịp ngày 8/3, đi nghỉ mát vào mùa hè.

Hàng năm tổ chức xây dựng lại Qui chế chi tiêu nội bộ của đơn vị để có cơ sở tính mức thu nhập tăng thêm và đánh giá công việc không thường xuyên của CBVC trung tâm. Phấn đấu đảm bảo thu nhập tăng thêm của CBVC và người lao động trong trung tâm ổn định và tăng thêm từ 10 %/hàng năm.

e.Xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị TDTT

Để đảm bảo cơ sở vật chất, kinh phí cho giảng dạy nội khoá và các hoạt động phong trào TDTT. Trung tâm GDTC&TT sẽ đề xuất với Học viện cải tạo sửa chữa nhà thi đấu và xây bể bơi để phục vụ giảng dạy GDTC, các hoạt động TDTT ngoại khóa cho CBVC và sinh viên trong Học viện.

3. Công tác xây dựng Đảng

a. Xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh

Thông qua các buổi sinh hoạt Chi bộ định kỳ, họp giao ban trong đơn vị vào tuần thứ nhất của tháng. Chi ủy trực tiếp tuyên truyền, chỉ đạo, triển khai việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đến từng đảng viên và người lao động. Kiên quyết đấu tranh chống lại những biểu hiện tiêu cực, những hành vi sai trái trong công tác xây dựng Đảng. Phấn đấu đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh.

Tổ chức phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Ban Chấp hành, các thành viển trong chi bộ. Thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ, phổ biến Nghị quyết của Đảng ủy, của Chi bộ. Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nghị quyết. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết, những việc đã làm và chưa làm được.

b. Công tác phát triển đảng

Chi bộ ra Nghị quyết phân công cụ thể cho các đảng viên chính thức và đoàn thể theo dõi, giúp đỡ quần chúng, phát hiện nhân tố tích cực để tạo nguồn và phát triển đảng viên. Việc phát triển đảng viên mới phải đảm bảo về tiêu chuẩn và quy trình. Phấn đấu kết nạp 02 đảng viên mới. Giới thiệu 01-02 đoàn viên ưu tú tham gia học lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng.

4. Chỉ đạo hoạt động Công đoàn, thanh niên

Chi bộ chỉ đạo theo dõi sát sao, có Nghị quyết cụ thể hoạt động của tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, để các tổ chức đoàn thể này luôn là chỗ dựa vững chắc cho đoàn viên phát huy năng lực cá nhân và tập thể. Động viên các đoàn thể và CBVC tham gia tích cực vào công tác dịch vụ cải thiện đời sống.

Phấn đấu hàng năm: Tổ công đoàn đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc; Đoàn viên lao động: 100% xuất sắc; 100% nữ viên chức đạt danh hiệu “ Giỏi việc trường, đảm việc nhà”.

5. Phướng hướng, biện pháp khắc phục các hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra

Trung tâm sẽ bám sát các Nghị quyết của cấp trên, của chi bộ đã đề ra, có giải pháp thống nhất ngay từ đầu để giải quyết tốt mối quan hệ làm việc, mối đoàn kết trong chi bộ, trong tập thể lãnh đạo lãnh đạo và CBVC đơn vị.

Hàng tháng, xây dựng Nghị quyết, chuyên đề, kế hoạch công tác có nội dung cụ thể, thiết thực, quán triệt cho mọi đảng viên và các đoàn thể quần chúng trong đơn vị. Thực hiện đầy đủ chế độ sơ, tổng kết để rút kinh nghiệm bổ sung nội dung hoạt động vào Kế hoạch, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Thực hiện 06 tháng một lần công khai tài chính đơn vị với chi bộ và một năm trong Hội nghị CBCCVC cuối năm. Hàng năm có điều chỉnh các.

Quy định, Quy chế dựa trên ý kiến đóng góp của đảng viên, CBVC và người lao động trong Trung tâm.

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, nhằm điểu chỉnh những sai lệch ở từng đảng viên trong chi bộ và các đoàn thể, trên tinh thần thẳng thắn và đoàn kết.

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2019

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đăng Thiện


Video giới thiệu môn học GDTC và các câu lạc bộ thể thao tại Học viện

Videos

Kỹ thuật tự vệ

Thăm dò ý kiến

Bạn thích môn thể dục thể thao nào nhất
 

nha thi dau 1 be

nha thi dau 2 be

Clip kỹ thuật bơi ếch

Clip kỹ thuật quần vợt

Kỹ thuật bóng đá