chao-mung-dh-dang

Cờ vua

Nội dung học tập Cờ vua

In PDF.

NỘI DUNG HỌC TẬP CỜ VUA, CỜ VUA 1 - Mã học phần GT01023, GT01012

I Lý thuyết
1 Giới thiệu môn học Cờ vua, Luật Cờ vua
2 Tri thức cơ bản trong Cờ vua
3 Giai đoạn tàn cuộc
4 Giai đoạn khai cuộc
5 Giai đoạn trung cuộc
6 Lý luận và phương pháp giảng dạy Cờ Vua
7 Phương pháp trọng tài Cờ vua (sơ lược)
8 Thảo luận
9 Ôn tập, tổng kết chương trình.
II Thực hành
1 Bài tập cờ tàn
2 Bài tập đòn phối hợp
3 Đấu tập
III Thi, kiểm tra
1 Kiểm tra giữa kỳ (KT)
2 Thi kết thúc học phần (T)

NỘI DUNG HỌC TẬP CỜ VUA 2- Mã học phần GT01013

I Lý thuyết
1 Giới thiệu môn học Cờ Vua, Luật Cờ Vua
2 Tri thức cơ bản trong Cờ Vua
3 Ôn tập giai đoạn Tàn cuộc:
- Khái niệm, nguyên tắc, phân loại, tàn cuộc kỹ thuật chiếu hết bằng xe, hậu, 2 tượng, tượng mã,
- Tàn cuộc chiến thuật chiến lược: cờ tàn tốt, cờ tàn tượng cờ tàn xe, cờ tàn hậu.
4 Ôn tập giai đoạn Khai cuộc:
- Khái niệm, nguyên tắc, phân loại.
- Một số khai cuộc cơ bản 3 loại.
- Một số khai cuộc cụ thể khai cuộc Tây Ban Nha , Ý
5 Ôn tập giai đoạn Trung cuộc:
- Khái niệm, các nhân tố chiến thuật
- Các đòn phối hợp cơ bản
6 Lý luận và phương pháp giảng dạy Cờ Vua
7 Phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài Cờ Vua
8 Thảo luận
9 Ôn tập, tổng kết chương trình.
II Thực hành
1 Bài tập cờ tàn
2 Bài tập Đòn phối hợp
3 Đấu tập
III Thi, kiểm tra
1 Kiểm tra giữa kỳ (KT)
2 Thi kết thúc học phần (T)

Video giới thiệu môn học GDTC và các câu lạc bộ thể thao tại Học viện

Videos

Kỹ thuật tự vệ

Thăm dò ý kiến

Bạn thích môn thể dục thể thao nào nhất
 

nha thi dau 1 be

nha thi dau 2 be

Clip kỹ thuật bơi ếch

Clip kỹ thuật quần vợt

Kỹ thuật bóng đá