chao-mung-dh-dang

Điền kinh

Nội dung dạy và học môn GIáo dục thể chất đại cương và Lý thuyết GDTC- Chạy CLTB

In PDF.

Nội dung dạy và học tập môn Giáo dục thể chất đại cương và Lý thuyết GDTC - Chạy CLTB

Nội dung dạy và học tập môn Lý thuyết GDTC - Chạy CLTB(Mã học phần GT01001)

1 Nhập môn
- Vị trí, đặc điểm, tác dụng của môn học
- Sơ lược lịch sử phát triển môn Điền kinh
- Nội dung và yêu cầu môn học
2 Lý thuyết
- GDTC trong trường đại học
- Lợi ích, tác dụng của tập luyện TDTT với sức khỏe con người.
- Các phương pháp giáo dục thể chất
- Các nguyên tắc về phương pháp giáo dục thể chất
- Giáo dục các tố chất thể lực
- Chấn thương trong thể thao và vệ sinh tập luyện TDTT
- Kế hoạch tập luyện TDTT
- Kiểm tra và tự kiểm tra y học TDTT
3 Khởi động
- Khởi động chung
- Khởi động chuyên môn
4 Kỹ thuật chạy cự ly trung bình
- Xây dựng khái niệm và đặc điểm
- Kỹ thuật chạy trên đường thẳng
- Kỹ thuật chạy trên đường vòng
- Kỹ thuật xuất phát cao và chạy tăng tốc độ sau xuất phát
- Kỹ thuật chạy giữa quãng
- Kỹ thuật về đích và hồi tĩnh sau về đích
- Hoàn thiện kỹ thuật
5 Phát triển thể lực
- Chung
- Chuyên môn
6 Luật Điền kinh: Luật chạy cự ly trung bình
7 Kiểm tra giữa kỳ (KT)
8 Thi kết thúc học phần (T)
- Chạy CLTB (800m nữ, 1500m nam)

Nội dung giảng dạy và học tập môn Giáo dục thể chất đại cương(Mã học phần GT01016)

1 Nhập môn
- Vị trí, đặc điểm, tác dụng của môn học
- Sơ lược lịch sử phát triển môn chạy cự ly trung bình
- Nội dung và yêu cầu môn học
2 Lý thuyết
- Sơ lược lịch sử phát triển TDTT và phong trào Olympic
- GDTC trong trường Đại học
- Lợi ích, tác dụng của tập luyện TDTT với sức khỏe con người
- Các phương pháp giáo dục thể chất
- Các nguyên tắc về phương pháp GDTC
- Giáo dục các tố chất thể lực
- Chấn thương và vệ sinh tập luyện TDTT
- Kế hoạch tập luyện thể dục thể thao
- Kiểm tra và tự kiểm tra y học TDTT + Ôn tập
- Thảo luận
3 Khởi động
- Khởi động chung
- Khởi động chuyên môn
4 Kỹ thuật chạy cự ly trung bình
- Xây dựng khái niệm và đặc điểm
- Kỹ thuật chạy trên đường thẳng
- Kỹ thuật chạy trên đường vòng
- Kỹ thuật xuất phát cao và chạy tăng tốc độ sau xuất phát
- Kỹ thuật chạy giữa quãng
- Kỹ thuật về đích và hồi tĩnh sau về đích
- Hoàn thiện kỹ thuật
5 Phát triển thể lực
- Chung
- Chuyên môn
6 Luật Điền kinh
Luật chạy cự ly trung bình
7 Kiểm tra giữa kỳ (KT)
8 Thi kết thúc học phần (T)
- Chạy CLTB (500m nữ, 800m nam)


Nội dung dạy và học môn Chạy 100m - Nhảy xa kiểu ngồi và môn Điền kinh

In PDF.

Nội dung dạy và học môn Chạy 100m - Nhảy xa kiểu ngồi (Mã môn GT01002)

1 Nhập môn
- Vị trí, đặc điểm, tác dụng của môn học
- Nội dung và yêu cầu của môn học.
2 Khởi động
- Khởi động chung
- Khởi động chuyên môn
3 Kỹ thuật chạy cự ly ngắn
- Xây dựng khái niệm kỹ thuật chạy ngắn
- Kỹ thuật chạy trên đường thẳng
- Kỹ thuật xuất phát thấp và chạy lao sau xuất phát
- Kỹ thuật về đích
- Hoàn thiện kỹ thuật
4 Kỹ thuật nhảy xa (kiểu ngồi)
- Xây dựng khái niệm kỹ thuật
- Kỹ thuật chạy đà
- Kỹ thuật giậm nhảy - bước bộ trên không
- Kỹ thuật bay trên không, tiếp đất
- Hoàn thiện kỹ thuật
5 Phát triển thể lực
- Chung
- Chuyên môn
6 Luật Điền kinh
- Luật chạy ngắn
- Luật nhảy xa
7 Kiểm tra giữa kỳ (KT)
8 Thi kết thúc học phần (T)
- Chạy cự ly 100m (s)
- Nhảy xa kiểu ngồi (m)

Nội dung dạy và học môn Điền kinh(Mã môn GT01017)

1 Nhập môn
- Vị trí, đặc điểm, tác dụng của môn học
- Nội dung và yêu cầu của môn học.
2 Khởi động
- Khởi động chung
- Khởi động chuyên môn
3 Kỹ thuật chạy cự ly ngắn
- Xây dựng khái niệm kỹ thuật chạy ngắn
- Kỹ thuật chạy trên đường thẳng
- Kỹ thuật xuất phát cao (giới thiệu kỹ thuật xuất phát thấp) và chạy lao sau xuất phát
- Kỹ thuật về đích
- Hoàn thiện kỹ thuật
4 Kỹ thuật nhảy xa (kiểu ngồi)
- Xây dựng khái niệm kỹ thuật
- Kỹ thuật chạy đà
- Kỹ thuật giậm nhảy - bước bộ trên không
- Kỹ thuật bay trên không, tiếp đất
- Hoàn thiện kỹ thuật
5 Phát triển thể lực
- Chung
- Chuyên môn
6 Luật Điền kinh
- Luật chạy ngắn
- Luật nhảy xa
7 Kiểm tra giữa kỳ (KT)
8 Thi kết thúc học phần (T)
- Chạy cự ly 100m (s)
- Nhảy xa kiểu ngồi (m)


Video giới thiệu môn học GDTC và các câu lạc bộ thể thao tại Học viện

Videos

Kỹ thuật tự vệ

Thăm dò ý kiến

Bạn thích môn thể dục thể thao nào nhất
 

nha thi dau 1 be

nha thi dau 2 be

Clip kỹ thuật bơi ếch

Clip kỹ thuật quần vợt

Kỹ thuật bóng đá