chao-mung-dh-dang

NCKH - Trung tâm

Các đề tài nghiên cứu khoa học, bài báo khoa học tại Trung tâm GDTC&TT

In PDF.

Các đề tài đã nghiên cứu trong 05 năm trở lại đây tại Trung tâm GDTC&TT:

TT

Tên đề tài

Nhóm tác giả

Năm nghiệm thu

Xếp loại

1

Một số giải pháp nâng cao kết quả học tập môn GDTC theo học chế tín chỉ cho sinh viên Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Nguyễn Văn Toản;

Lê Thị Kim Lan;

Cao Hùng Dũng; Đặng Đức Hoàn

2014

Loại khá

2

Một số biện pháp tổ chức quản lý nhằm nâng cao chất lượng mô hình Câu lạc bộ bóng chuyền cho sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Trần Văn Hậu; Nguyễn Đăng Thiện; Nguyễn Văn Toản;

Nguyễn Xuân Cừ;

Lê Thị Kim Lan

2016

Loại khá

3

Lựa chọn bài tập thể dục Aerobic phát triển thể lực chung cho nữ sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Lương Thanh Hoa; Lê Thị Kim Lan; Phan Thị Điều; Cao

Hùng Dũng

2016

Loại khá

4

Nghiên cứu ứng dụng bài tập khởi động nhằm nâng cao hứng thú tập luyện và khả năng nắm bắt kỹ thuật cơ bản môn học bóng chuyền tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Đặng Đức Hoàn; Nguyễn Văn Toản; Nguyễn Đăng Thiện; Nguyễn Văn Quảng; Phạm Quốc Đạt

2017

Loại tốt

5

Nghiên cứu tổ chức hoạt động TDTT ngoại khóa để nâng cao thể lực cho sinh viên năm thứ 3,4 và 5 tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Phan Thị Điều;

Cao Hùng Dũng;

Lê Thị Kim Lan; Lương Thanh Hoa;

Đặng Đức Hoàn

2018

Loại khá

6

Nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động thể thao ngoại khóa cho sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Nguyễn Văn Quảng; 

Đặng Đức Hoàn;

Cao Hùng Dũng;

Nguyễn Xuân Cừ

 2019  Loại khá

Các bài báo những năm gần đây được đăng trên các tạp chí trong nước và nước ngoài những năm gần đây:

TT

Tên bài báo

Nhóm tác giả

Số đăng

Nơi đăng

1

Lựa chọn một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động thể thao ngoại khóa cho sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Nguyễn Văn Quảng;

Đặng Đức Hoàn;

Cao Hùng Dũng

Số 05/2019

Tạp chí khoa học thể thao

2

Lựa chọn bài tập Thể dục Aerobic phát triển thể lực chung cho nữ sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam”

Lương Thanh Hoa;

Đặng Đức Hoàn;

Phan Thị Điều

Số 02/2019

Tại tạp chí khoa học thể thao

3

Nghiên cứu tổ chức hoạt động TDTT ngoại khóa để nâng cao thể lực cho sinh viên năm thứ 3,4 và 5 tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Phan Thị Điều;

Đặng Đức Hoàn

Cao Hùng Dũng

Số 4/2019

Tại tạp chí khoa học thể thao

4

Nghiên cứu hoạt động ngoại khóa của môn Cầu lông tại các trường đại học cao đẳng tại Việt Nam

Lê Thị Kim Lan;

Đặng Đức Hoàn

Tháng 6/2019

Tạp chí “Học nghiệp”, Trung Quốc

5

Công tác đảm bảo an toàn khi tập luyện và thi đấu môn thể dục ở trường học

Phan Thị Điều

Tháng 1/2018

Tạp chí thể thao, Việt Nam

6

Huấn luyện thể lực trong chạy cự ly trung bình

Đặng Đức Hoàn

Tháng 4/2018

Tạp chí giáo dục phương đông, Trung Quốc

7

Đánh giá thực trạng hoạt động ngoại khóa của sinh viên khối các trường Sư phạm tại Hà Nội

Đặng Đức Hoàn;

Lê Thị Kim Lan

Tháng 9/2018

Tạp chí luận đàm Giáo dục mới, Trung Quốc

Thảo luận các phương án trong chương trình bồi dưỡng môn học bóng chuyền chuyên ngành tại Đại học sư phạm Hà Nội

Đặng Đức Hoàn

Tháng 9/2018

Tạp chí Khoa học và sức khỏe, Trung Quốc

9

Thực trạng công tác giáo dục thể chất cho sinh tại các trường Sư phạm Hà Nội

Đặng Đức Hoàn

Tháng 9/2018

Tạp chí Luận đàm Giáo dục thời đại mới, Trung Quốc

10

Thực trạng công tác giáo dục thể chất cho sinh tại các trường Sư phạm Hà Nội

Đặng Đức Hoàn

Tháng 9/2018

Tạp chí Luận đàm Giáo dục thời đại mới, Trung Quốc

11

Thảo luận các loại hình câu lạc bộ Bóng bàn tại Việt Nam

Đặng Đức Hoàn

Tháng 9/2018

Tạp chí Luận đàm Giáo dục thời đại mới, Trung Quốc

12

Đánh giá thực trạng hoạt động câu lạc bộ thể thao tại các trường Sư phạm tại Hà Nội

Đặng Đức Hoàn

Tháng 9/2018

Tạp chí Luận đàm Giáo dục thời đại mới, Trung Quốc

13

Công tác đảm bảo an toàn trong tập luyện và thi đấu TDTT tại Vương quốc Anh

Lê Thị Kim Lan

Tháng 12/2017

Tạp chí thể thao, Việt Nam

14

Bàn luận phương pháp giảng dạy trong bóng chuyền

Đặng Đức Hoàn;

Nguyễn Đăng Thiện

Tháng 10/2017

Tạp chí giáo dục phương đông, Trung Quốc

15

Nghiên cứu, thảo luận nguyên nhân ảnh hưởng đến tố chất thể lực giảm xuống của Sinh viên tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Đặng Đức Hoàn;

Nguyễn Đăng Thiện;

Nguyễn Văn Toản

Tháng 6/2016

Tạp chí “Nhân tri sơ” Trung Quốc

16

Thực trạng hứng thú học tập môn bóng chuyền của sinh viên tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Đặng Đức Hoàn;

 Cao Hùng Dũng

2012

Tạp chí “Sport time” Trung Quốc,


Video giới thiệu môn học GDTC và các câu lạc bộ thể thao tại Học viện

Videos

Kỹ thuật tự vệ

Thăm dò ý kiến

Bạn thích môn thể dục thể thao nào nhất
 

nha thi dau 1 be

nha thi dau 2 be

Clip kỹ thuật bơi ếch

Clip kỹ thuật quần vợt

Kỹ thuật bóng đá