chao-mung-dh-dang

Giới thiệu

In PDF.

CĐ HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CĐ TRUNG TÂM GDTC&TT

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm2016

BIÊN BẢN KIỆN TOÀN BAN CHẤP HÀNH

 TRUNG TÂM GDTC&THỂ THAO

NHIỆM KỲ 2015 - 2018

Hôm nay, vào hồi 11.giờ 00.ngày 28  tháng 12 năm 2016, tại Văn phòng, Trung tâm GDTC&TT đã tiến hành kiện toàn Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2015-2018, tổ thư kí chúng tôi gồm:

1. Đồng chí    Trần Văn Hậu                       - Trưởng ban

2. Đồng chí    Lê Thị Kim Lan                    - Ủy viên

3. Đồng chí     Bùi Thị Phương Cúc          - Thư kí, trợ lý tổ chức

Đã tiến hành giới thiệu và biểu quyết để kiện toàn 03 đ/c Ban chấp hành  của Công đoàn TT  với những nội dung cụ thể như sau:

1. Danh sách BCH cũ là 03 đồng chí có tên sau:

1. Đồng chí : Trần Văn Hậu – Chủ tịch Công đoàn

2. Đồng chí : Lê Thị Kim Lan -  ủy viên BCH

3. Đồng chí : Nguyễn Thị Xá - ủy viên BCH

2. Tiến hành giới thiệu 01 đ/c vào BCH:  Bùi Thị Dung  lý do đồng chí Nguyễn Thị Xá xin nghỉ hưu sớm  - Tổng số ủy viên BCH: 02 đồng chí đều tán thành

- Tổng số ủy viên có mặt: 02 đồng chí

- Tổng số đồng ý : 02  người

- Tổng số không đồng ý: 00  người

 - Tổng số ý kiến khác: 00 người

Kết quả biểu quyết 03 đồng chí vào BCH nhiệm kỳ 2015-2018 cụ thể như sau:

1. Đồng chí: Trần Văn Hậu 

2. Đồng chí: Lê Thị Kim Lan

3. Đồng chí:  Bùi Thị Dung

Chúng tôi lập biên bản này báo cáo kết quả cuộc họp làm căn cứ để Công Đoàn cấp trên công nhận và cũng là danh sách BCH Công đoàn bộ phận.

TM. CHI ỦY

TM. BCH CÔNG ĐOÀN

THƯ KÍ

Video giới thiệu môn học GDTC và các câu lạc bộ thể thao tại Học viện

Videos

Kỹ thuật tự vệ

Thăm dò ý kiến

Bạn thích môn thể dục thể thao nào nhất
 

nha thi dau 1 be

nha thi dau 2 be

Clip kỹ thuật bơi ếch

Clip kỹ thuật quần vợt

Kỹ thuật bóng đá