chao-mung-dh-dang

Phương hướng

In PDF.

CÔNG ĐOÀN HV NÔNG NGHIỆP VN

CÔNG ĐOÀN TTGDTC & THỂ THAO

Số: ... BC/BCH-TTGDTC&TT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.


Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2017

.

BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM 2017

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2018

Ngày 28 tháng 03 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 441/QĐ-TTg về việc thành lập Học viện Nông nghiệp Việt Nam trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên cơ sở tổ chức lại Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội. Việc thành lập Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhằm thực hiện Nghị quyết số 29- NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 26 - NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của Chính phủ theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Chính phủ giao cho ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trong thời kỳ hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Năm 2017 Trung tâm GDTC&TT có 24 công đoàn viên trong đó có 02 CĐV hợp đồng chờ thi tuyển . Với sự nỗ lực và quyết tâm cao, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, Công đoàn Trung tâm cơ bản hoàn thành các mục tiêu theo tinh thần Nghị quyết BCH Công đoàn Trung tâm năm 2017, với các nội dung chính như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC NĂM 2017

1. Công tác chuyên môn Công đoàn

- Thực hiện tốt sự chỉ đạo của chi bộ, phối hợp cùng chính quyền tổ chức thành công Đại hội Công đoàn bộ phận. Lấy ý kiến về quy hoạch cán bộ đến năm 2021, phối hợp cùng công đoàn Học viện khám sức khỏe định kỳ, ban hành quy chế thi đua Trung tâm, quy chế chi tiêu nội bộ và bình xét Công đoàn viên xuất sắc 100% Công đoàn TT đạt danh hiệu này.

- Cử 01 đồng chí BCH Trung tâm dự lớp tập huấn cho cán bộ công đoàn Học viện;

- 01 đồng chí CĐV nghỉ thai sản. Đã kiện toàn BCH, phân công rõ chức năng nhiệm vụ và xin ý kiến chỉ đạo của Chi bộ.

- Năm 2017 Công đoàn bộ phận đã có thêm 02 công đoàn viên hợp đồng ngắn chờ thi tuyển.

- BCH Công đoàn Trung tâm tiếp tục nghiên cứu, học tập lý luận và kinh nghiệm thực tế các cán bộ Công đoàn qua các thời kỳ để đưa phong trào Công đoàn thực sự ý nghĩa với cuộc sống.

2. Công tác nữ công

- Nghe chuyên đề nuôi dạy con trong thời kỳ mới;

- Phối hợp các công việc có thiên hướng phụ nữ làm tốt hơn nam giới;

- Công đoàn tổ chức tặng quà các ngày 8/3 và 20/10 thật sự ý nghĩa bằng hành động cụ thể;

- Phát quà 1/6, trung thu cho 17 cháu con CBVC Trung tâm. Lập danh sách các cháu có thành tích xuất sắc trong học tập, thi đỗ Đại học tuyên dương khen thưởng 03 cháu;

- Phát động phong trào thi đua “ Giỏi việc Trường – Đảm việc nhà” đến toàn thể nữ CBVC trong Trung tâm;

3. Công tác đời sống, tinh thần

- Tiếp tục quan tâm tới đời sống CBCCVC đặc biệt các ngày lễ, tết cho Công đoàn viên. Chúc tết 09 CBCCVC nguyên cán bộ trung tâm nghỉ hưu;

- Tổ chức du xuân đầu năm và nhân dịp 8/3 địa điểm: Chùa Hương ( 22 người tham gia). Tổ chức nghỉ hè ở Hạ Long –Quảng Ninh ( 39 người tham gia)

- Động viên kịp thời các cháu thi đỗ Đại học 02 với nhiều phần quà có giá trị.

4. Hoạt động phong trào

- Công đoàn TT phối hợp CĐ Học viện tổ chức, trọng tài thành công giải Bóng đá CBVC vào tháng 4/2017;

- Giao lưu và trọng tài cho Hội thao Công Đoàn Bộ NN&PTNT;

- Phối hợp và phát động tết trồng cây tại đơn vị và ở nhà các CBVC năm 2017;

- Phát động ủng hộ thương binh, liệt sĩ và công nhân lao động trong ngành có hoàn cảnh khó khăn mỗi CBVC 01 ngày lương số tiền ủng hộ gần 5 triệu đồng; đồng bào lũ lụt

- Thiết thực chào mừng ngày 27/3, 20/11, 22/12 Công đoàn TT tổ chức Quần vợt TT mở rộng với 16 người tham gia, giao lưu Bóng đá K27 Từ Sơn, Đại học Sư phạm 2 - Hà Nội, với các đơn vị khác như: Đội bóng đá Văn phòng Học viện, Khoa CNTT. Giao lưu Bóng chuyền với cựu sinh viên, Khoa Cơ điện,… Ngoài ra,tổ chức nhiều buổi giao lưu với Cán bộ, sinh viên và cựu sinh viên: Bóng Đá, Bóng chuyền, Bóng rổ, Cầu lông, quần vợt,....nhằm tăng cường đoàn kết, giao lưu học hỏi và phối hợp công việc.

- Thăm và tặng quà 10 CBCCVC và người nhà ốm đau bệnh tật, 02 đám cưới CBCCVC TT.

- Tích cực tập luyện và tham gia văn nghệ do CĐ Học viên tổ chức;

- Phối hợp tổ chức và trọng tài giải Cầu lông , Bóng bàn, kéo co, quần vợt Và các môn Thê thao Hội thao Công đoàn ngành, Đảng ủy khối.

- Thăm quan học tập và giao lưu tại trường ĐH Sư Phạm 2

5. Công tác tổ chức

- Năm 2017 tổ chức tốt Hội nghị CBVC, Đại hội Công đoàn.

- Kết nạp 02 công đoàn viên:

6. Công tác khác

- Công đoàn phát động các phong trào thi đua, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống... Chúc mừng các đơn vị nhân ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2, thành lập Khoa CNTT, Khoa Kế toán,…

- BCH Công đoàn tổ chức họp đánh giá công khai bản kê tài sản thu nhập của 02 CĐV TT.

- BCH có 01 cá nhân đề nghị xét Bằng khen Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam.

- Tài chính công đoàn TT GDTC&TT năm 2017 được thông báo Hội nghị CBCCVC.

- Công đoàn Trung tâm luôn hưởng ứng và tham tích cực khi CĐ Học viện phát động. Luôn phối hợp chặt chẽ CĐ Học viện về các hoạt động Văn hóa Thể chất. Phát huy sức mạnh, đoàn kết thực hiện các nhiệm vụ Đảng chỉ đạo. Chính quyền quản lý.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2018

1. Công tác nữ công

- Tiếp tục nghe chuyên đề do Công đoàn HV phát động;

- Phối hợp các công việc có thiên hướng phụ nữ làm tốt hơn nam giới;

- Công đoàn tổ chức các ngày 8/3 và 20/10 thật sự ý nghĩa bằng hành động cụ thể;

- Phát quà 1/6, 15/8 cho các cháu. Lập danh sách các cháu có thành tích xuất sắc trong học tập, thi đỗ Đại học tuyên dương khen thưởng;

- Phát động phong trào thi đua “ Giỏi việc Trường – Đảm việc nhà” đến toàn thể nữ CBVC trong Trung tâm;

2. Công tác Văn thể

- Tiếp tục tập luyện và tham gia văn nghệ do CĐ Học viên tổ chức;

- Phối hợp tổ chức và trọng tài giải Bóng Đá và Bóng chuyền truyền thống Và các môn Thê thao thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn;

- Chuẩn bị cho các giải đấu khác cho CBVC như: Bóng Bàn, quần vợt, Cầu lông Bóng chuyền, Bóng Rổ,... khu vực Hà Nội và toàn quốc.

- Tổ chức nhiều buổi giao lưu với Cán bộ, sinh viên và cựu sinh viên: Bóng Đá, Bóng chuyền, Cầu lông...Nhằm chào mừng nhân dịp 27/3, 20/11, ... và các ngày Lễ lớn trong năm.

3. Công tác chuyên môn Công đoàn

- Đã bầu ra BCH mới và giao nhiệm vụ cho các vị trí;

- BCH Công đoàn Trung tâm tiếp tục nghiên cứu, học tập lý luận và kinh nghiệm thực tế các cán bộ Công đoàn qua các thời kỳ để đưa phong trào Công đoàn thực sự ý nghĩa với cuộc sống.

4. Công tác đời sống, tinh thần

- Tiếp tục quan tâm tới đời sống CBCCVC đặc biệt các ngày lễ, tết, sinh nhật. Chúc tết 09 CBCCVC nguyên cán bộ trung tâm nghỉ hưu;

- Tổ chức du xuân đầu năm và nhân dịp 8/3 . Tổ chức nghỉ hè dự kiến 1 trong các địa điểm: Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Định, Nghệ An…..

- Công đoàn tổ chức có phần quà cho các cháu( lớp 1-9) ở trung tâm;

- Động viên kịp thời các cháu thi đỗ Đại học, đạt học sinh giỏi với nhiều phần quà có giá trị.

- Quan tâm sâu sát hơn CBVC và người nhà lúc ốm đau, bệnh tật, gia đình có việc lớn.

5. Công tác xã hội khác

Công đoàn Trung tâm luôn hưởng ứng và tham tích cực khi CĐ Học viện phát động. Luôn phối hợp chặt chẽ CĐ Học viện về các hoạt động Văn hóa Thể chất. Phát huy sức mạnh, đoàn kết thực hiện các nhiệm vụ Đảng chỉ đạo. Chính quyền quản lý.

Trên đây là báo cáo tổng kết năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018, Ban Chấp hành CĐ Trung tâm trân trọng báo cáo Công đoàn Học viện, Trung tâm GDTC&TT và cán bộ, công chức, viên chức trung tâm.

TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

Trần Văn Hậu

Video giới thiệu môn học GDTC và các câu lạc bộ thể thao tại Học viện

Videos

Kỹ thuật tự vệ

Thăm dò ý kiến

Bạn thích môn thể dục thể thao nào nhất
 

nha thi dau 1 be

nha thi dau 2 be

Clip kỹ thuật bơi ếch

Clip kỹ thuật quần vợt

Kỹ thuật bóng đá