chao-mung-dh-dang

Kết quả

In PDF.

 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THANH NIÊN TRUNG TÂM GDTC&TT

 

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG  6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

 

1.  Công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống 

- Các cán bộ đoàn viên luôn chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của nhà trường, Điều lệ, Nghị quyết của Đoàn.

- Có lập trường tư tưởng vững vàng, có ý chí phấn đấu trong học tập và nghiên cứu khoa học.

- Tu dưỡng đạo đức, rèn luyện tác phong để trở thành người giảng viên tốt, luôn cố gắng phấn đấu vươn lên trong học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

- Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí theo tinh thần của Luật Thực hành Tiết kiệm Chống lãng phí và Bộ quy định của Nhà trường.

Trong nhiệm kỳ qua, BCH Trung tâm đã chú trọng đẩy mạnh các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đoàn viên, cải tiến các biện pháp giáo dục, đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền, đảm bảo tính hấp dẫn, thiết thực và hiệu quả, phù hợp với nhận thức của cán bộ đoàn viên. 

2. Công tác giảng dạy, học tập nâng cao trình độ và NCKH

  - Về giảng dạy:

Theo sự phân công của bộ môn, các đồng chí đoàn viên đều giảng dạy vượt định mức hơn 30%, thường xuyên đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới phương pháp đánh giá kết quả học tập của sinh viên để phù hợp với mô hình đào tạo theo học chế tín chỉ mà Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội đã áp dụng từ năm học 2008-2009.

- Về học tập nâng cao trình độ:

- Hiện nay tất cả các đoàn viên chi đoàn đều có trình độ Thạc sĩ, phấn đấu trong thời gian tới sẽ tiếp tục học đăng ký học các lớp nâng cao trình độ chuyên môn.

- Về nghiên cứu khoa học:

              - Các đồng chí cán bộ đoàn viên luôn chủ động tham gia chủ nhiệm và làm thành viên các đề tài cấp trường của trung tâm, luôn chủ động ứng dụng những tiến bộ của khoa học vào công tác giảng dạy.

              - Phấn đấu tham gia công tác NCKH và chủ trì các đề tài cấp Học viện, tham gia viết các bài báo khoa học trong nước cũng như nước ngoài. 

3. Công tác phong trào, văn nghệ, thể thao

- Ngoài công tác giảng dạy, các đồng chí cán bộ đoàn viên còn tham gia công tác phong trào huấn luyện các đội tuyển thể thao và đã giành được nhiều giải của toàn quốc và khu vực.

             - Trên cơ sở các hoạt động trên, trong nhiệm kỳ qua, Chi đoàn Trung tâm  đã có nhiều cá nhân nhận được Bằng khen của Hội TT và TƯ Đoàn.

- Cán bộ đoàn viên luôn hưởng ứng và tham gia các chương trình văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn do Công đoàn trường phát động.

- Nhiều cán bộ đoàn viên đã tham gia các CLB và là chủ nhiệm các CLB thể thao của trường.

4. Phong trào Thanh niên

               - Đã tổ chức tốt các phong trào hoạt  động, tổng vệ sinh môi trường

- Tổ chức cho các đoàn viên tham gia vào các hoạt động của Công đoàn, Đoàn thanh niên trường và được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

- Tổ chức các hoạt động giao lưu thể thao, văn nghệ với các liên chi đoàn khác góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó khăng khít giữa các đoàn viên.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, BCH Trung tâm đã giới thiệu được 01 quần chúng ưu tú được đứng trong hàng ngũ của Đảng, có 01 quần chúng đang trong đối tượng theo dõi, bồi dưỡng để chuẩn bị kết nạp đảng.

II. MỘT SỐ HẠN CHẾ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

1. Một số hạn chế

- Công tác nắm bắt tình hình trong hoạt động đoàn chưa được tiến hành thường xuyên.

- Công tác Đoàn và phong trào thanh niên đã có bước tiến bộ mới nhưng chưa có nhiều mô hình thường xuyên để hoạt động hiệu quả

2. Bài học kinh nghiệm

- Tiếp thu, vận dụng sáng tạo các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, Đảng uỷ, Ban giám đốc;

- Chủ động, tích cực tham mưu với Chi bộ Trung tâm, Đoàn trường về công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

- Phát huy vai trò, khả năng sáng tạo của đội ngũ cán bộ Đoàn và của đoàn viên thanh niên, đa dạng các hình thức tổ chức hoạt động, phù hợp với lứa tuổi.

- Quy tụ và phát huy trí tuệ của tập thể đội ngũ cán bộ Đoàn, mạnh dạn tin tưởng vào sự nhiệt huyết của cán bộ đoàn viên; chú trọng tìm tòi mô hình, phong trào mới để khẳng định vai trò, vị trí của cán bộ đoàn viên.

Video giới thiệu môn học GDTC và các câu lạc bộ thể thao tại Học viện

Videos

Kỹ thuật tự vệ

Thăm dò ý kiến

Bạn thích môn thể dục thể thao nào nhất
 

nha thi dau 1 be

nha thi dau 2 be

Clip kỹ thuật bơi ếch

Clip kỹ thuật quần vợt

Kỹ thuật bóng đá