chao-mung-dh-dang

Các đội tuyển

Kế hoạch thi đấu các đội tuyển thể thao 2019

In PDF.

Kế hoạch thi đấu TDTT 2019

Củng cố duy trì và phát triển phong trào TDTT quần chúng cho sinh viên và cán bộ viên chức Học viện; Tổ chức tốt các Hội thao, các giải thể thao truyền thống trong Học viện. 

Duy trì và phát triển 09 câu lạc bộ (CLB) thể thao: Bóng chuyền, Bóng đá, Bóng rổ, Cầu lông, Bóng bàn, Khiêu vũ Thể thao, Zumba, Quần vợt, Võ thuật, CLB sức khỏe ngoài trời...

1.Kế hoạch tổ chức hoạt động TDTT phong trào trong Học viện

TT

Nội dung hoạt động

Thời gian

Đơn vị đăng cai phối hợp tổ chức

1

Giải bóng đá Nữ sinh viên truyền thống

3/2019

Đoàn thanh niên

2

Giải bóng đá CBVC truyền thống

4/2019

Công đoàn

3

Giải bóng chuyền nam,nữ sinh viên

4,11/2019

Đoàn thanh niên

4

Giải quần vợt CBVC

6/2019

Công đoàn

5

Giải bóng đá nam sinh viên truyền thống

9-10/2019

Đoàn thanh niên

6

Giải cầu lông sinh viên

11/2019

Hội sinh viên

7

Giải bóng đáNamtân sinh viên K64

11/2019

Hội sinh viên

8

Giải bóng rổ nam sinh viên Học viện mở rộng

11/2019

Hội sinh viên & Câu lạc bộ bóng rổ

9

Hội thao CBVC (Giải quần vợt, cầu lông kéo co và đi bộ tập thể)

12/2019

Công đoàn

2. Kế hoạch tổ chức huấn luyện, thi đấu cho các đội tuyển TDTT của Học viện

* Thi đấu các giải thể thao do huyện Gia Lâm tổ chức

TT

Nội dung hoạt động

Thời gian

Đơn vị tổ chức

1

Giải Quần vợt, Cầu lông, bóng bàn các câu lạc bộ huyện Gia Lâm

3/2019

TT GDTC&TT

2

Giải bóng đá Huyện Gia Lâm mở rộng cúp Agribank

4/2019

TT GDTC&TT

3

Giải chung kết chạy báo Hà Nội mới huyện Gia Lâm lần thứ 46

8/2019

TT GDTC&TT

4

Hội thao quốc phòng lực lượng dân quân tự vệ huyện Gia Lâm

10/2019

Ban chỉ huy Quân sự Học viện

5

Giải Bóng chuyền công nông binh huyện Gia Lâm;

12/2019

Ban chỉ huy Quân sự Học viện

* Thi đấu các giải thi đấu do Hội thể thao HN và Sở VHTT&DL HN tổ chức

TT

Nội dung hoạt động

Thời gian

Đơn vị tổ chức

1

Giải Võ thuật Hà Nội

04/2019

ĐH Thủ đô Hà Nội

2

Giải Bóng rổ nữ sinh viên HN

04/2019

ĐH Y HN

3

Giải Bóng chuyền sinh viên HN

04/2019

Đại học Hà Nội

4

Giải Cầu lông CBVC và sinh viên HN

5/2019

Học viện NNVN

5

Giải Quần vợt CBVC khu vực Hà Nội

5/2019

ĐH Thủy Lợi

6

Bóng chuyền nam CBVC các trường ĐH&CĐ

5//2019

Học viện NNVN

7

Giải Bóng đá nữ sinh viên Hà Nội

9/2019

ĐH Sư phạm HN

8

Giải Điền kinh sinh viên khu vực Hà Nội

11/2019

ĐHSPTDTT Hà Nội

10

Giải bóng đá nam CBVC các trường ĐH&CĐ

10/2019

ĐH SP Bách khoa HN

11

Giải Bóng đá nam SV khu vực Hà Nội

10/2019

ĐHBKHN+ĐHSPTDTTHN

12

Giải chung kết chạy báo Hà nội mới lần thứ 46

10/2019

Sở Văn hóa-Thể thao & Du lịch

13

Giải bóng rổ nam sinh viên các trường ĐH&CĐ HN

10/2019

ĐH Bách Khoa

* Thi đấu các giải do Bộ Nông Nghiệp & PTNT, Hội thể thao ĐH&CN Việt Nam tổ chức

Tham gia các hoạt động thể thao chung với Bộ Nông Nghiệp &PTNT, Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam, cùng với khối trường đại học và cao đẳng. Tuỳ điều kiện cụ thể, Hội TT Học viện có thể tổ chức từ 02 đến 03 đoàn thể thao tham gia các giải TDTT toàn quốc trong các môn có thế mạnh như: Điền kinh, Quần vợt CBVC, Bóng đá, Bóng chuyền, Cầu lông và Võ thuật.

TT

Nội dung hoạt động

Thời gian

Đơn vị tổ chức

1

Giải Quần vợt người giáo viên nhân dân

4/2019

ĐH Quốc Gia Hà Nội

2

Hội thao cán bộ, viên chức Công đoàn Nông Nghiệp PTNT

7/2019

Công đoàn Nông Nghiệp PTNT

3

Giải Cầu lông CBVC và sinh viên

10/2019

ĐH Đà Nẵng

4

Giải Bóng đá sinh viên Toàn quốc

10/2019

ĐH Huế

5

Giải Điền kinh sinh viên Toàn quốc

12/2019

Đại học TDTT Bắc Ninh

Kế hoạch hoạt động TDTT năm 2019

In PDF.

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆTNAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: .... / KH-HVN

Hà Nội, ngày ... tháng 03 ... năm 2019

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC GIÁO DỤC THỂ CHẤT

VÀ HOẠT ĐỘNG THỂ DỤC THỂ THAO NĂM 2019


Căn cứ hướng dẫn số 5126/BGDĐT- CTHSSV ngày 25/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện công tác học sinh, sinh viên, giáo dục thể chất và y tế trường học;

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động Thể dục thể thao (TDTT) năm 2019 của Hội thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam và Hội thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Hà Nội;

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo, tuyển sinh của Học viện và kế hoạch giảng dạy của Ban Quản lí đào tạo Học viện năm 2019.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam xây dựng kế hoạch hoạt động TDTT năm 2019 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, thường xuyên tập luyện, thi đấu thể thao trong sinh viên, nhằm nâng cao thể lực, giáo dục nhân cách và góp phần giáo dục toàn diện cho sinh viên.

Tăng cường các hoạt động thể thao trong Học viện và giao lưu khu vực, nhằm từng bước nâng cao thành tích thể thao sinh viên.

Triển khai thực hiện Quyết định số 14/2001/QĐ/BGD&ĐT ngày 03/5/2001 về việc ban hành Quy chế Giáo dục thể chất và y tế trường học; Luật Giáo dục; Luật Thể dục thể thao; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam lần thứ VIII nhiệm kỳ 2018- 2022; Nghị quyết Đại hội Hội TT ĐH&CN trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội (nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam) lần thứ VIII nhiệm kỳ 2018- 2022.

Từng bước xây dựng, bổ sung, nâng cấp cơ sở vật chất để đảm bảo tốt cho việc tập luyện TDTT như nhà sân tập, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ cho tập luyện; Thành lập và phát triển các câu lạc bộ TDTT trong Học viện.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Công tác giảng dạy Giáo dục thể chất (GDTC) chính khóa

- Giảng dạy 09 nội dung môn học GDTC đã được Giám đốc Học viện phê duyệt cho sinh viên các khóa đại học và cao đẳng của Học viện;

- Giảng dạy đúng kế hoạch, thời khóa biểu của Ban quản lý đào tạo đã sắp xếp. Tuân thủ nghiêm Qui định dạy và học môn học Giáo dục thể chất của Học viện;

- Đáp ứng đủ cơ sở vật chất cho công tác giảng dạy;

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sinh viên;

- Dự kiến số tiết giảng dạy khoảng: 20.000 tiết.

Chương trình GDTC dành cho sinh viên từ K60 trở lại, tổng số là 150 tiết (Gồm 05 tín chỉ, trong đó có 03 tín chỉ bắt buộc, 02 tín chỉ tự chọn). Đối với sinh viên K61 trở lên là 90 tiết, (Gồm 03 tín chỉ, trong đó 1 tín chỉ bắt buộc, 2 tín chỉ tự chọn (sinh viên được quyền lựa chọn một trong số 08 môn thể thao: Bóng đá, Bóng chuyền, Bóng rổ, Cầu lông, Điền kinh, Thể dục Aerobic, Cờ vua, Khiêu vũ thể thao. Đối với sinh viên nhóm sức khoẻ yếu, bệnh, tật Sinh viên nộp đơn (có ý kiến của Trạm Y tế Học viện) và Giấy chứng nhận về khuyết tật, dị tật bẩm sinh hoặc Hồ sơ bệnh án của Bệnh viện cấp tỉnh, thành phố và tương đương tại Trung tâm GDTC&TT để xem xét miễn học một số nội dung của môn học có liên quan đến vận động.

2. Công tác TDTT phong trào

Củng cố duy trì và phát triển phong trào TDTT quần chúng cho sinh viên và cán bộ viên chức Học viện; Tổ chức tốt các Hội thao, các giải thể thao truyền thống trong Học viện.

Duy trì và phát triển 09 câu lạc bộ (CLB) thể thao: Bóng chuyền, Bóng đá, Bóng rổ, Cầu lông, Bóng bàn, Khiêu vũ thể thao, Rumba, Quần vợt, Võ thuật, CLB sức khỏe ngoài trời...

2.1.Kế hoạch tổ chức hoạt động TDTT phong trào trong Học viện

TT

Nội dung hoạt động

Thời gian

Đơn vị đăng cai phối hợp tổ chức

1

Giải bóng đá Nữ sinh viên truyền thống

3/2019

Đoàn thanh niên

2

Giải bóng đá CBVC truyền thống

4/2019

Công đoàn

3

Giải bóng chuyền nam,nữ sinh viên

4,11/2019

Đoàn thanh niên

4

Giải quần vợt CBVC

6/2019

Công đoàn

5

Giải bóng đá nam sinh viên truyền thống

9-10/2019

Đoàn thanh niên

6

Giải cầu lông sinh viên

11/2019

Hội sinh viên

7

Giải bóng đáNamtân sinh viên K64

11/2019

Hội sinh viên

8

Giải bóng rổ nam sinh viên Học viện mở rộng

11/2019

Hội sinh viên & Câu lạc bộ bóng rổ

9

Hội thao CBVC (Giải quần vợt, cầu lông kéo co và đi bộ tập thể)

12/2019

Công đoàn

2.2. Kế hoạch tổ chức huấn luyện, thi đấu cho các đội tuyển TDTT của Học viện

* Thi đấu các giải thể thao do huyện Gia Lâm tổ chức

TT

Nội dung hoạt động

Thời gian

Đơn vị tổ chức

1

Giải Quần vợt, Cầu lông, bóng bàn các câu lạc bộ huyện Gia Lâm

3/2019

TT GDTC&TT

2

Giải bóng đá Huyện Gia Lâm mở rộng cúp Agribank

4/2019

TT GDTC&TT

3

Giải chung kết chạy báo Hà Nội mới huyện Gia Lâm lần thứ 46

8/2019

TT GDTC&TT

4

Hội thao quốc phòng lực lượng dân quân tự vệ huyện Gia Lâm

10/2019

Ban chỉ huy Quân sự Học viện

5

Giải Bóng chuyền công nông binh huyện Gia Lâm;

12/2019

Ban chỉ huy Quân sự Học viện

* Thi đấu các giải thi đấu do Hội thể thao HN và Sở VHTT&DL HN tổ chức

TT

Nội dung hoạt động

Thời gian

Đơn vị tổ chức

1

Giải Võ thuật Hà Nội

04/2019

ĐH Thủ đô Hà Nội

2

Giải Bóng rổ nữ sinh viên HN

04/2019

ĐH Y HN

3

Giải Bóng chuyền sinh viên HN

04/2019

Đại học Hà Nội

4

Giải Cầu lông CBVC và sinh viên HN

5/2019

Học viện NNVN

5

Giải Quần vợt CBVC khu vực Hà Nội

5/2019

ĐH Thủy Lợi

6

Bóng chuyền nam CBVC các trường ĐH&CĐ

5//2019

Học viện NNVN

7

Giải Bóng đá nữ sinh viên Hà Nội

9/2019

ĐH Sư phạm HN

8

Giải Điền kinh sinh viên khu vực Hà Nội

11/2019

ĐHSPTDTT Hà Nội

10

Giải bóng đá nam CBVC các trường ĐH&CĐ

10/2019

ĐH SP Bách khoa HN

11

Giải Bóng đá nam SV khu vực Hà Nội

10/2019

ĐHBKHN+ĐHSPTDTTHN

12

Giải chung kết chạy báo Hà nội mới lần thứ 46

10/2019

Sở Văn hóa-Thể thao & Du lịch

13

Giải bóng rổ nam sinh viên các trường ĐH&CĐ HN

10/2019

ĐH Bách Khoa

* Thi đấu các giải do Bộ Nông Nghiệp & PTNT, Hội thể thao ĐH&CN Việt Nam tổ chức

Tham gia các hoạt động thể thao chung với Bộ Nông Nghiệp &PTNT, Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam, cùng với khối trường đại học và cao đẳng. Tuỳ điều kiện cụ thể, Hội TT Học viện có thể tổ chức từ 02 đến 03 đoàn thể thao tham gia các giải TDTT toàn quốc trong các môn có thế mạnh như: Điền kinh, Quần vợt CBVC, Bóng đá, Bóng chuyền, Cầu lông và Võ thuật.

TT

Nội dung hoạt động

Thời gian

Đơn vị tổ chức

1

Giải Quần vợt người giáo viên nhân dân

4/2019

ĐH Quốc Gia Hà Nội

2

Hội thao cán bộ, viên chức Công đoàn Nông Nghiệp PTNT

7/2019

Công đoàn Nông Nghiệp PTNT

3

Giải Cầu lông CBVC và sinh viên

10/2019

ĐH Đà Nẵng

4

Giải Bóng đá sinh viên Toàn quốc

10/2019

ĐH Huế

5

Giải Điền kinh sinh viên Toàn quốc

12/2019

Đại học TDTT Bắc Ninh

3. Bồi dưỡng cán bộ, giảng viên TDTT

Xây dựng kế hoạch cử 08 cán bộ TDTT của Học viện tham gia các lớp trọng tài, bồi dưỡng tập huấn chuyên môn theo kế hoạch tập huấn của Sở VH,TT&DL, Tổng cục Thể dục thể thao.

4. Các hoạt động đối ngoại

- Tổ chức đoàn lãnh đạo Hội thăm và làm việc về kế hoạch phối hợp hoạt động giữa Hội Thể thao Học viện và Hội TT ĐH&CN Hà Nội, Việt Nam;

- Mời các đoàn thể thao của Bộ NN&PTNT, các trường Đại học, Học viện và các đơn vị bạn trong khu vực Hà Nội đến thăm, giao lưu quần vợt và làm việc về vấn đề thể thao trường học.

5. Tài chính, cơ sở vật chất

Trong năm 2019, Học viện sẽ cấp kinh phí chi thường xuyên để phục vụ cho công tác đào tạo và hỗ trợ cho các đội tuyển thể thao của Học viện tham gia thi đấu các giải khu vực Hà Nội và Toàn quốc.

Nguồn kinh phí xã hội hóa từ các tổ chức xã hội và các doanh nghiệp, các công ty và các nhà tài trợ nhằm hỗ trợ nguồn kinh phí hoạt động để tổ chức các giải thi đấu TDTT trong Học viện và các đội tuyển thể thao tham dự các giải thi đấu.

Học viện có kế hoạch cải tạo, sửa chữa khu vực nhà tập luyện đa năng. Trung tâm GDTC&TT sẽ mua sắm thêm dụng cụ TDTT và sửa chữa nhỏ bằng nguồn kinh phí thu từ dịch vụ.

Nơi nhận:

- Đảng ủy, Ban Giám đốc (để b/cáo);

- Đoàn TNCSHCM;

- Ban CTCT&CTSV;

- Ban Tổ chức cán bộ;

- Hội sinh viên;

- BCH Hội TT;

- Lưu TTGCTC&TT, VPHV.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 (đã ký)

 

Phạm Văn Cường

Video giới thiệu môn học GDTC và các câu lạc bộ thể thao tại Học viện

Videos

Kỹ thuật tự vệ

Thăm dò ý kiến

Bạn thích môn thể dục thể thao nào nhất
 

nha thi dau 1 be

nha thi dau 2 be

Clip kỹ thuật bơi ếch

Clip kỹ thuật quần vợt

Kỹ thuật bóng đá