chao-mung-dh-dang

Thông báo về việc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”

In PDF.

Thực hiện Kế hoạch số 25-KH/ĐUK ngày 16 tháng 4 năm 2012 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về việc “Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI”. Đảng ủy Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI cho toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Trường.

Chương trình học tập như sau:

Chương trình học tập, quán triệt Nghị quyết được Ban Tổ chức chia thành 2 khối, khối buổi sáng và khối buổi chiều. Đảng viên tùy điều kiện thời gian có thể tham gia học tập theo khối buổi sáng hoặc buổi chiều.

Báo cáo viên: Đảng ủy Trường mời PGS.TS. Nguyễn Viết Thông – Tổng Thư ký Hội đồng lý luận Trung ương về truyền đạt nội dung Nghị quyết.

Đối tượng tham gia:Toàn bộ đảng viên trong Đảng bộ Trường.

Thời gian: Ngày 06 tháng 06 năm 2012 (Thứ 4)

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ.

Địa điểm:Hội trường 207, Giảng đường Nguyễn Đăng.

Đảng ủy yêu cầu các chi bộ, Lãnh đạo các đơn vị sắp xếp thời gian để các đảng viên tham gia học tập đông đủ và đúng giờ./.

Nơi nhận:

- Các chi bộ;

- P. CTCT&CTSV (để phát thanh);

- Lưu VPĐU.

T/M ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ

Video giới thiệu môn học GDTC và các câu lạc bộ thể thao tại Học viện

Videos

Kỹ thuật tự vệ

Thăm dò ý kiến

Bạn thích môn thể dục thể thao nào nhất
 

nha thi dau 1 be

nha thi dau 2 be

Clip kỹ thuật bơi ếch

Clip kỹ thuật quần vợt

Kỹ thuật bóng đá