chao-mung-dh-dang

Thông báo về việc xét tốt nghiệp bậc ĐH, CĐ các khóa hệ đào tạo theo tín chỉ

In PDF.

Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/08/2007 của Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành qui chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy;

Căn cứ Quy định dạy và học đại học ban hành theo Quyết định số 680/QĐ-NNH ngày 10/5/2011 của Hiệu Trưởng;

Căn cứ Danh mục chương trình đào tạo bậc Đại học của các khóa đào tạo tín chỉ;

Căn cứ Thời khoá biểu các Học phần bậc Đại học và Cao đẳng tại các học kỳ;

Nhà trường thông báo thời hạn nộp điểm chuyên cần, kiểm tra giữa kỳ, thi kết thúc Học phần và lịch xét tốt nghiệp cho sinh viên các khoá đào tạo theo tín chỉ như sau:

1- Thời hạn nộp điểm chuyên cần, kiểm tra giữa kỳ: trong vòng 7 ngày kể từ khi kết thúc giảng dạy Học phần theo thời khóa biểu đã giao cho bộ môn và giảng viên dạy trong học kỳ;

2- Thời hạn nộp điểm thi kết thúc Học phần: trong vòng 7 ngày kể từ khi thi kết thúc Học phần theo lịch thi đã giao cho bộ môn và giảng viên dạy trong học kỳ. Những môn thi tập trung, nộp kết quả chấm thi trong vòng 7 ngày kể từ khi nhận túi bài chấm;

3-  Thời gian xét tốt nghiệp cho sinh viên các khóa vào ngày 30 các tháng 3, 6, 9 và 12 hàng năm. Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp sẽ được công bố  trên  Website http://daotao.hua.edu.vn vào ngày 10 các tháng 4, 7, 10 và 1 hàng năm.

4- Mọi ý kiến thắc mắc xin gửi về phòng Đào tạo đại học (bàn số 7)

5- Nhà trường ra quyết định công nhận tốt nghiệp cho những sinh viên đã công bố trên Website http://daotao.hua.edu.vn vào ngày 20 các tháng 1, 4, 7  và 10 hàng năm, phòng Đào tạo đại hoc gửi bảng điểm và giấy chứng nhận tốt nghiêp (bản sao) về các khoa vào ngày 5 tháng 2, 5, 8 và 11 hàng năm.

Nếu những ngày trên rơi vào các ngày thứ bẩy, chủ nhật, ngày lễ và ngày tết thì sẽ thực hiện vào những ngày kế tiếp.

Ban giám hiệu yêu cầu Ban chủ nhiệm các khoa, Trưởng các bộ môn, giảng viên và sinh viên các khóa thực hiện theo đúng nội dung của thông báo này.

 

KT.  HIỆU TRƯỞNG

 

Nơi nhận:                                                                                                                                         PGS.TS Đinh Văn Chỉnh

-          Các Khoa;                                                                                                                             (Đã Ký)

-          Lưu VTHC, P.ĐTĐH.

Video giới thiệu môn học GDTC và các câu lạc bộ thể thao tại Học viện

Videos

Kỹ thuật tự vệ

Thăm dò ý kiến

Bạn thích môn thể dục thể thao nào nhất
 

nha thi dau 1 be

nha thi dau 2 be

Clip kỹ thuật bơi ếch

Clip kỹ thuật quần vợt

Kỹ thuật bóng đá