Thông tin chung về Câu lạc bộ:

- Tên Câu lạc bộ:
Tên tiếng Việt: “CÂU LẠC BỘ BÓNG ĐÁ HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM ”
Tên tiếng Anh: “VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY OF AGRICULTURE FOOTBALL CLUB ”
- Thời gian hoạt động: 17:00 - 19:00 Các ngày hàng tuần.
- Địa điểm: Sân vận động Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam

PHẦN I: QUY ĐỊNH CHUNG

1. Tôn chỉ - Hoạt động

- CLB Bóng đá Học viện Nông nghiệp Việt Nam hoạt động dựa trên tinh thần yêu thích môn thể thao Bóng đá, thuần phong mỹ tục, chuẩn mực đạo đức của người Việt Nam và phù hợp với tiêu chí của Thể Thao: FAIRPLAY.

- Mọi thành viên tham gia đều dựa trên tinh thần tự nguyện, phi thương mại nhằm giao lưu , gặp gỡ và giúp đỡ nhau nhưng cũng có quyền lợi và nghĩa vụ như nhau, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.

- Hội viên đều phải tuân thủ nội quy, điều lệ của CLB và không được có những hành động, phát biểu mang tính kỳ thị, quá khích, chia rẽ gây mất đoàn kết.

2. Trách nhiệm của Ban Chủ nhiệm

- Xây dựng chương trình hoạt động của CLB , quản lý, điều hành mọi hoạt động các công việc thường xuyên và điều khiển các cuộc họp , lập dự thảo về  hướng phát triển và báo cáo tổng kết các hoạt động của CLB.

- Lên kế hoạch quản lý, sử dụng, điều hành, bảo toàn và phát triển các nguồn quỹ theo quy chế sử dụng tài chính của CLB

3. Nhiệm vụ của CLB                   
- Tổ chức cho các thành viên luyện tập nâng cao kỹ năng, kinh nghiệm thi đấu môn Bóng đá;

- Cung cấp nguồn vận động viên cho các giải thi đấu và giao lưu theo yêu cầu của Học viện;

- Quản lý, duy tu đảm bảo sân bãi và thiết bị luôn ở trạng thái tốt để phục vụ cho luyện tập và thi đấu;

PHẦN II: QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA CLB

- Hội viên là những người có chung niềm yêu thích, đam mê Bóng đá trong Học viện có nguyện vọng tham gia và sinh hoạt tại CLB. 
- Hội viên chính thức: Là hội viên đăng ký sinh hoạt, đóng quỹ theo qui định của Ban chủ nhiệm.
- Hội viên không chính thức: Là hội viên đăng ký sinh hoạt cùng CLB nhưng không tham gia đóng quỹ định kỳ.
- Hội viên danh dự: Là hội viên không đăng ký sinh hoạt thường xuyên tại Hội nhưng có những đóng góp, cống hiến cho sự phát triển chung của CLB như: Tài trợ, cổ động viên nhiệt tình, luôn quan tâm tới CLB.

1. Quyền lợi và trách nhiệm
1.1. Quyền lợi.
- Tham gia sinh hoạt, tập luyện, thi đấu và giao lưu cùng các hội viên trong CLB.
- Tham gia các hoạt động khác của CLB như : giao lưu cùng CLB bạn,...
- Trao đổi, đóng góp ý kiến xây dựng CLB.
- Hưởng các quy chế khen thưởng và hỗ trợ từ CLB.
Chú ý: Hội viên chỉ được hưởng các quyền lợi khi đã tham gia đóng quỹ sinh hoạt đầy đủ.
1.2. Trách nhiệm
- Chấp hành Nộị quy, Quy chế của CLB.
- Đóng góp tài chính theo quy định
- Không được gây chia rẽ, mất đoàn kết và làm những việc có ảnh hưởng xấu tới uy tín của Hội
- Không tham gia thi đấu ăn thua bằng tiền.
- Phải tích cực học hỏi, giao lưu để nâng cao thành tích cho bản thân và của CLB tại các hội thi.
2. Khen thưởng và kỷ luật
2.1. Khen thưởng.
- Khen thưởng cho những hội viên tích cực, có công sức đóng góp xây dựng và phát triển CLB, có thành tích thi đấu tốt.
- Hình thức khen thưởng: Quà tặng hoặc các hình thức khác.
2.2. Kỷ luật.
- Ban chủ nhiệm sẽ đưa ra các hình thức từ nhắc nhở, khiển trách, cảnh cáo hoặc khai trừ khỏi CLB đối với các hội viên có các hành vi sau:
+ Không thực hiện đúng các nội quy, tôn chỉ hoạt động của CLB.
+ Không thực hiện đúng về việc đóng quỹ sinh hoạt hàng tháng.
+ Có những hành vi gây mất đoàn kết trong và ngoài CLB.

+ Các hình thức ăn thua bằng tiền
2.3. Thu chi quỹ hội
2.3.1. Đóng phí sinh hoạt.
- Hội viên đăng ký sinh hoạt tại Hội đóng lệ phí 150.000 VNĐ/1 tháng
- Thủ Quỹ thu 1 tháng một lần vào đầu tháng
2.3.2. Thu Quỹ.
- Thu quỹ từ hội viên
- Của các mạnh thường quân, nhà tài trợ.
2.3.3. Chi Quỹ

- Mua bóng thi đấu và nước uống cho hội viên

- Chi tiền đóng góp các cuộc thi đấu, giao hữu do phía bạn tổ chức.

Điều Khoản Thi Hành
1. Nội quy, Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Kính mong các hội viên trong CLB phải nghiêm chỉnh chấp hành
2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần bổ sung, sửa đổi. Ban Thường trực có trách nhiệm điều chỉnh cho phù hợp và thông báo cho hội viên thực hiện.

 CHỦ NHIỆM CLB             

 

                                                                                                                                                                                                                                          Đào Quang Trung