HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2021

_________________

Số: 751/TB-HVN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2021

                                                             

Thông báo đạt tiêu chí trúng tuyển

và xác nhận nhập học đại học chính quy đợt 1 năm 2021

 

Căn cứ Kế hoạch và Kết quả xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2021, Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo kết quả xét tuyển và kế hoạch xác nhận nhập học thí sinh đạt tiêu chí trúng tuyển đại học chính quy theo phương thức xét tuyển thẳng và xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT (xét học bạ) đợt 1 năm 2021 như sau:

I.      Danh sách thí sinh đạt tiêu chí trúng tuyển (tra cứu danh sách và tải giấy báo XNNH tại đây).

II.     Kế hoạch xác nhận nhập học

1.      Hồ sơ xác nhận nhập học

+ Bản sao/photo học bạ hoặc xác nhận kết quả học tập THPT

+ Bản sao/photo Giấy chứng nhận (giấy khen) liên quan đến các kỳ thi học sinh giỏi tỉnh/thành phố/quốc gia, Olympic, cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc gia… (nếu có).

+ Bản sao/photo Chứng chỉ tiếng Anh, Tin học (nếu có)                         

2.      Khoản phí tạm thu xác nhận nhập học:

Theo thông báo trong giấy báo XNNH.

3.      Hình thức xác nhận nhập học: Online

- Thời gian xác nhận nhập học: Từ ngày 08 - 12/05/2021

- Thí sinh nộp khoản phí tạm thu xác nhận nhập học ở mục 2 phần II vào số tài khoản sau:

Tài khoản: 129 0000 48235

Tại: VietinBank Chương Dương (Ngân hàng TMCP Công thương VN, chi nhánh Chương Dương)

Chủ tài khoản: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Nội dung ghi: “Số giấy báo” / “Họ và tên thí sinh” / “Số điện thoại

Ví dụ: 1TT416 / Cao Thị An / 0866970xxx (thí sinh tra cứu “Số giấy báo” tại đây).

-  Hồ sơ xác nhận nhập học (mục 1 – phần II) thí sinh gửi chuyển phát nhanh về địa chỉ: Ban Quản lý đào tạo, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, TT. Trâu Quỳ, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội.

Anh (chị) sẽ được chính thức công nhận là sinh viên của Học viện sau khi có minh chứng đã tốt nghiệp THPTvà hoàn thành đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu của Học viện.

Học viện chỉ trả lại khoản phí tạm thu xác nhận nhập học tại mục 2 – phần II đối với các thí sinh không tốt nghiệp THPT.

Điện thoại liên hệ: 0961.926.939/ 0961.926.639/ 024.6261.7578/ 024.6261.7520.

 

Nơi nhận:

- Thí sinh (website);

- Bộ NN&PTNT, Bộ GD&ĐT (để bc);

- HĐHV, BGĐHV (để báo cáo);

- Lưu: VPHV, QLĐT, LTS(5).

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

(đã ký)

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

GS.TS. Phạm Văn Cường