Ngày 29 tháng 11 năm 2021, nhóm nghiên cứu mạnh của Trung tâm Giáo dục thể chất và thể thao đã tổ chức hội thảo báo cáo chuyên đề theo kế hoạch trên nền tảng phần mềm MS Teams.

Tham gia buổi báo cáo chuyên đề có mặt đầy đủ thành viên trong nhóm nghiên cứu mạnh là các giảng viên Bộ môn GDTC. Mở đầu buổi báo cáo, trưởng nhóm ThS. Nguyễn Đăng Thiện đã nêu các yêu cầu cũng như ý nghĩa của buổi báo cáo chuyên đề tháng 11/2021. Tại buổi báo cáo có 02 chuyên đề liên quan đến công tác giảng dạy cũng như đánh giá kết quả học tập môn học giáo dục thể chất của sinh viên HVNN Việt Nam trong năm học 2020-2021. Mỗi chuyên đề đều mang tính cấp thiết để làm rõ thực trạng giúp nâng cao hiệu quả trong quá trình dạy và học, cụ thể: Đối với chuyên đề 1 của tác giả ThS. Nguyễn Văn Toản với tên gọi: “Kết quả học tập môn giáo dục thể chất năm học 2020-2021 của sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam”. Trên cơ sở thống kê kết quả học tập của sinh viên trong năm học 2020-2021, tác giả đã đánh giá kết quả các môn học GDTC qua chương trình online, và rút ra kết luận về việc kết quả chương trình online cao hơn so với chương trình học trực tiếp. Kết quả thể hiện ở các điểm số A và B tăng nhiều hơn so với chương trình học trực tiếp. Tác giả cũng đưa ra kiến nghị bộ môn GDTC xem xét và kiểm tra lại tiêu chí đánh giá học tập chương trình online; Tuy nhiên đây mới là kì đầu tiên học tập và đánh giá theo chương trình online, vì vậy kết quả đánh giá chưa thực sự tin cậy cần theo dõi tiếp và điều chỉnh trong thời gian tới.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 

Chuyên đề 2 do tác giả Th.S Nguyễn Thế Hãnh phụ trách với nội dung: “Lựa chọn  tiêu chuẩn đánh giá kết quả học tập môn Cờ vua cho sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Qua thống kê, đánh giá điểm kết thúc môn học Cờ vua các năm học trước và đặc biệt học kì 1 năm học 2020-2021, tác giả đã đánh giá thực trạng kết quả thi môn học Cờ vua của sinh viên và nhận thấy kết quả thi kết thúc môn học còn chưa cao. Trong quá trình nghiên cứu, với phương pháp phỏng vấn chuyên gia và các giảng viên phụ trách môn học Cờ vua, là cơ sở để giúp tác giả lựa chọn được các tiêu chuẩn đánh giá kết quả môn học. Từ kết quả nghiên cứu, tác giả đã kiến nghị bộ môn GDTC áp dụng các tiêu chuẩn đánh giá đã được nghiên cứu vào giảng dạy và đánh giá kết quả môn học Cờ vua cho sinh viên HVNN Việt Nam những học kỳ tiếp theo.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 

Buổi báo cáo diễn ra thành công tốt đẹp và đã nhận được sự đóng góp sôi nổi, có chất lượng từ các thầy cô trong nhóm nghiên cứu. Đây cũng là một trong số các hoạt động thường xuyên của nhóm NCM Trung tâm GDTC&TT. Từ các kết quả của báo cáo trên đã giúp cho các giảng viên trẻ trong Trung tâm có thêm kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu khoa học, và là tiền đề gợi mở các hướng nghiên cứu mới, cũng như các đề tài nghiên cứu trong thời gian tới.