Ngày 01 tháng 12 năm 2020, tại phòng họp nhóm Nghiên cứu mạnh diễn ra Seminar khoa học của Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao với sự có mặt của toàn thể các Giảng viên Bộ môn Giáo dục Thể chất. Seminar diễn ra với 3 chuyên đề được đưa ra thảo luận:

          Chuyên đề 1: Đánh giá thực trạng quản lý đất và tài sản trên đất ở TT GDTC&TT HVNNVN

Chủ nhiệm đề tài: Th.S Nguyễn Xuân Cừ

Nội dung chuyên đề: Phân tích thực trạng sử dụng đất, tài sản trên đất và công tác quản lý của Trung tâm. Thông qua kết quả khảo sát và phân tích đó, rà soát và đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đất và cơ sở vật chất của Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao.

          Chuyên đề 2: Một số giải pháp nâng cao hoạt động CLB ZUMBA Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: Th.S Lương Thanh Hoa

Nội dung chuyên đề: Tìm hiểu, đánh giá thực trạng về cơ sở vật chất, số lượng học viên của CLB Zumba Học viện Nông nghiệp Việt Nam để đưa ra các giải pháp nhằm tăng số lượng học viên và nâng cao chất lượng hoạt động của CLB Zumba tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

          Chuyên đề 3: Thực trạng đăng ký và tham gia học tập môn học tự chọn Điền kinh ở Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: Th.S Lê Trọng Động

Nội dung đề tài: Điền kinh là môn học Giáo dục thể chất tự chọn được sinh viên lựa chọn học tập rất lớn. Chuyên đề được nghiên cứu nhằm tìm hiểu nguyên nhân sinh viên đăng ký và tham gia học tập môn học tự chọn Điền kinh qua các học kỳ chiếm số lượng lớn.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi seminar diễn ra tại Trung tâm Giáo dục Thể chất và thể thao:

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel